Pallet nhựa cũ màu xanh
KT: 1050x1050x120 mm
Tải trọng động: 500kg
Tải trọng tĩnh: 2000kg
Màu xanh dương
Dùng cho xe nâng tay càng hẹp 550mm, xe nâng máy